Skriv till oss
Här kan du skriva till oss. Beskriv gärna ditt ärende så tydligt som möjligt så kan vi hjälpa dig snabbare.
Handlar det om ett akut ärende som behöver omedelbar åtgärd, använd våra journummer
Digitalt inscannade arkitekt och planritningar sänds ut inom tre arbetsdagar. Ritningar som kräver hämtning från arkiv kan du hämta i receptionen efter överenskommelse med ansvarig handläggare.

OBS! Ansöker du om förhyrd parkering använder du enklast vår e-tjänst.

Handlar ditt ärende om något annat än ansökan om förhyrd parkering kan du fortsätta fylla i fälten nedan.

OBS! Ansöker du om boendeparkering använder du enklast vår e-tjänst.

Handlar ditt ärende om något annat än ansökan om boendeparkering kan du fortsätta fylla i fälten nedan.

Priser för boendeparkering och annan information hittar du här.

Ta foto/välj fil
Ange dina kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling. Vill du vara anonym lämnar du fälten tomma.

Om du lämnat personuppgifter i ditt ärende, exempelvis person- och kontaktuppgifter, kan vi behöva spara och behandla dina uppgifter. Syftet med en sådan behandling är att vi ska kunna behandla ditt ärende och återkoppla till dig.

Dina uppgifter får vi från ditt ärende. Vi tillämpar alltid integritetslagstiftningen vid all behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter sparas i tre månader för att därefter raderas och den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke du lämnar genom att skapa ditt ärende.

De personuppgifter du lämnar i ärendet kan, vid behov, delas med stadens tjänstemän eller upphandlade entreprenörer, och syftet är att lösa ditt ärende och därefter kunna återkoppla till dig.

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är kommunstyrelsen i Solna stad. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, ta tillbaka ditt samtycke eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på solna.se/kontakt.

Läs mer om dataskyddsförordningen här.

Kontakt

Kontaktcenter

08-746 10 00

Besöksadress

Stadshusgången 2, Stadshuset, Solna Centrum

Postadress

Solna stad
171 86 Solna